Úradná tabuľa Technickej akadémie

Na stránke sa ešte pracuje. Postupne budú dopĺňané všetky podstránky.

 

Zatiaľ sú spracované časti:

  • Zverejňovanie objednávok, zmlúv a faktúr
  • Ponuky na prevod správy pre OVzP KSK v menu Trh tovarov
  • Oznámenie protispoločenskej činnosti
  • Kariérové ponuky absolventom v menu Trh práce
  • Pravidlá nájmu športových zariadení
  • Ochrana osobných údajov (GDPR)